+48 32 279 22 50
I
Ikona: dbałość o życzenia gości

Dbałość o życzenia gości

Zdjęcie: dbałość o życzenia Gości
Ikona: dbałość o życzenia gości

Dbałość o życzenia gości

Wyślij do nas wiadomość

Poznasz pełne możliwości hotellion:

Wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PMS Labs Sp. z o.o. podanych w formularzu, w celu i w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub przedstawienia oferty handlowej firmy PMS Labs Sp. z o.o. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi lub przeniesienia danych.
Zdjęcie: dbałość o życzenia Gości

O spełnienie życzeń gości hotelowych dba system nowość

System hotellion umie przyjąć zlecenia na rezerwację zgodnie z oczekiwaniami gości. Większy metraż? Wanna zamiast prysznica? Fotele zamiast krzeseł? Blisko windy? Okna na park? A może najezioro? Jeśli tylko będzie to możliwe, system zadba, by Gość był usatysfakcjonowany.

Atrybuty pokoi i życzenia Gościa

Wyrażane przez Gości życzenia zapisywane są w notatkach do rezerwacji lub w kartotece  Gości często odwiedzających hotel. Dbałość o to, by spełnić te życzenia leży po stronie recepcji, która ma do rozwiązania niejednokrotnie sprzeczne zadania: zachowanie ciągłości pobytu w pokoju i zarazem spełnienie oczekiwań.

Jeśli Gość jedynie wyraża zainteresowanie i gdy nie da się spełnić tych życzeń, to przy uprzejmej obsłudze, wyjaśnieniu, że nie dało się nic zrobić, pewnie nie będzie z tym problemu.

Gorzej gdy wymagania warunkują złożenie rezerwacji. Wtedy lepiej jest zablokować pokój spełniający te warunki i nie ryzykować, że Gość nie otrzyma tego, na co przy składaniu rezerwacji się umówił. Ale taka blokada ogranicza swobodę recepcji w przydzielaniu i przesuwaniu pokoi, a w konsekwencji sprzedaży maksymalnej możliwej ich liczby.

System hotellion jest przygotowany na to by przyjąć zlecenia na specjalne warunki rezerwacji – zwane tu atrybutami – i samodzielnie zadbać o to, by życzenia Gości zostały spełnione, a potencjał hotelu został maksymalnie wykorzystany.

O szansę spełnienia życzeń gości hotelowych dba również system

System hotellion odróżnia stanowcze wymagania stawiane przez Gościa i warunkujące przyjęcie rezerwacji (np. muszę mieć pokój z widokiem…) od prośby (np. jeśli by się dało, to bym prosił…)

Niespełnienie pierwszych od razu oddala możliwość przyjęcia rezerwacji inaczej niż na listę oczekujących lub na ryzykowny overbooking, ale chęć spełnienia tych drugich system zapamięta i przy zmianach w liście rezerwacji na dany termin – spróbuje je spełnić.

Atrybuty pokoi – prośba lecz nie warunek

Życzenia gości największe znaczenie mają w chwili zakładania rezerwacji. Jeśli pokoje spełniające kategoryczne oczekiwania gościa są już na ten termin zajęte, to hotel albo podejmie ryzyko i przyjmie rezerwację tworząc tym samym nadrezerwację albo w ogóle jej nie przyjmie.

A co jeśli robi się rezerwację dla kogoś, kto prosi o uwzględnienie oczekiwanych cech jeśli powstanie taka możliwość, a prośby tej spełnić się teraz nie da? Najpewniej przyjmie się taką rezerwację, w uwagach zanotuje życzenie i liczy na to, że ktoś w porę tę prośbę zauważy,  jeśli podobna, wcześniejsza rezerwacja zostanie anulowana.

Hotellion sam pilnuje takich sytuacji. Pamięta życzenia gościa i jeśli tylko zmiany w liście rezerwacji na to pozwolą – przydziela gościowi pokój spełniający jego prośbę. Czy gość ten pokój otrzyma, zależy do kolejnych wydarzeń. Wyobraźmy sobie, że kolejny gość nie tyle prosi o pokój „z widokiem” , ile jest to jego warunek. Przyjmiemy tą rezerwację, a system widząc, że warunek musi spełnić, przydzieli mu ten ostatni pokój, przesuwając powyższego, wcześniejszego gościa do grupy oczekujących na możliwość spełnienia życzeń.

System hotellion samodzielnie dba o to, by goście, dla których wyrażone oczekiwania muszą być spełnione nie zawiedli się, ale też, by goście, którzy proszą o jakieś cechy pokoju, mogli się cieszyć ich spełnieniem, jeśli tylko ostateczna lista rezerwacji na to pozwala.