+48 32 279 22 50
I
Ikona: wykorzystanie szans sprzedaży

Wykorzystanie szans sprzedaży

Zdjęcie: inteligentne rezerwacje
Ikona: wykorzystanie szans sprzedaży

Wykorzystanie szans sprzedaży

Wyślij do nas wiadomość

Poznasz pełne możliwości hotellion:

Wypełniając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez PMS Labs Sp. z o.o. podanych w formularzu, w celu i w zakresie niezbędnym do odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub przedstawienia oferty handlowej firmy PMS Labs Sp. z o.o. Mają Państwo prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi lub przeniesienia danych.
Zdjęcie: inteligentne rezerwacje

Optymalizacja wykorzystania obiektu. nowość
Tego jeszcze nie było!

System hotellion wyposażony został w Silnik optymalizacji przypisywania pokoi do rezerwacji. Koniec z wielokrotnym przebudowywaniem grafiku, żeby pozbyć się jednodniowych wakatów, koniec z pustymi pokojami mimo popytu.

Każdy menadżer w hotelu o dużej frekwencji to zna – staramy się nie dopuścić do powstania nieciągłości pobytu w pokoju. Ciągłe poprawianie grafiku, rezerwacje nowe i odwoływane, zmiany w życzeniach gości to jak układanka Tetris, w którą grają pracownicy hotelu.

Chcemy sprzedać pokój każdego dnia, a każda doba przerwy oddala nas od tego celu. Wysiłek włożony w to zadanie opłaca się, ale przy nieustającej zmienności zapisanych rezerwacji na dany okres – jak każda czynność powtarzalna męczy. Komputer się nie męczy. Może to zadanie wykonywać wiele razy dziennie i wykonuje.

Silnik optymalizacji – nie tylko ciągłość pobytu w pokoju

Można go modyfikować definiując inne cele przypisywania pokoi:

  • gdy jedna z części hotelu jest remontowana, można wydać polecenie optymalizacji przydzielania pokoi począwszy od najdalej leżących od remontu pokoi;
  • do hotelu przyjeżdża dużo rodzin z małymi dziećmi? Optymalizacja może dostać polecenie przydzielania pokoi rezerwacjom z dziećmi w innym skrzydle niż pozostałym gościom;
  • w sali balowej zaplanowane jest wesele? System dostanie polecenie rezerwacji pokoi dla gości weselnych bliżej sali balowej, a pozostałym gościom jak najdalej.

 

Najwyższym jednak poziomem wykorzystania Silnika optymalizacji będzie optymalizacja przychodu.

System hotellion sam zasugeruje  zmiany w rezerwacjach, a nawet przeniesienie gości do pokoi o wyższym standardzie – nawet bez podnoszenia ceny – uznając, że takie operacje są bardziej opłacalne dla hotelu.

Hotellion – rób co chcesz hotellion, ale zadbaj o wszystko!

System hotellion lubi wiedzieć i lubi tę wiedzę wykorzystać. Np. jeśli tylko zna kategorie alternatywne pokoi, sam będzie dbał o wykorzystanie potencjał obiektu, sam będzie zlecał konwersję pokoju, a później jego powrót do kategorii podstawowej.

AnyRoomKind, oraz pokój dla dwóch osób zamiast pokój dwuosobowy

Mając bardzo doświadczony personel, perfekcyjnie znający obiekt, raczej można się spodziewać, że przydział pokoi jest przemyślany i bliski optymalnemu. Jednak w miarę wzrostu frekwencji, zadanie staje się trudniejsze i nie zawsze udaje się cały potencjał hotelu wykorzystać albo spełnić wszystkie prośby gości.

Jeśli tylko w konfiguracji pokażemy systemowi, który pokój TWN może być skonwertowany na DBL i czego do tego potrzebuje (np. duży materac) – nikt nie musi się zastanawiać, które pokoje przekształcić, a później pamiętać o konieczności przywrócenia wcześniejszego porządku, bo system zrobi to już automatycznie.

Ale ma jeszcze inną, niespotykaną do tej pory właściwość. Jeśli mu się pozwoli, to korzystając z faktu, że rezerwujemy pokój dla dwóch osób, to dla niego oznacza, że w razie konieczności może przydzielić gościom pokój trzyosobowy, DBL Premium albo nawet apartament, jeśli to pomoże przyjąć do hotelu więcej cennych rezerwacji. Może także wykorzystać dostawki, wiedząc, jaką ich liczbą dysponujemy i do których pokoi można je wstawić.

Albo jeszcze więcej: widząc, że z przyjęciem wartościowej rezerwacji koliduje jakaś inna, mniej cenna, zaproponuje upgrade istniejącej rezerwacji do wyższej kategorii, bo opłaca się np. wykorzystać niesprzedany apartament nawet za regularną cenę, by odblokować drogę do przyjęcia innej cennej rezerwacji.

A wszystko to dzięki kategorii AnyRoomKind oznaczającej ‘rób co chcesz hotellion, ale zaopiekuj się Gościem tak, by otrzymał to, co mu obiecaliśmy lub nawet więcej’.

Niedokończone rezerwacje to mnóstwo interesujących informacji

System hotellion rejestruje każdą niedokończoną próbę tworzenia rezerwacji i zachowuje ją jako tzw. „zapytanie”. Buduje w ten sposób bazę wiedzy o popycie rynku na dane terminy/oferty. Nie dochodzące do skutku rezerwacje nie są bezwartościowe – niosą wiedzę o potencjale terminów i poszukiwanych ofertach. Można, a nawet powinno się z tego zrobić użytek.

Rezerwacje – wykorzystanie wszystkich możliwości

O rezerwacjach, które nie doszły do skutku, praktycznie wiemy niewiele, toteż nie robimy z tego użytku. Ale w systemie hotellion jest inaczej.

Na pytanie gościa o możliwość założenia jakiejś rezerwacji najprościej znaleźć odpowiedź poprzez próbę jej stworzenia. Trzy kliknięcia dzielą pulpit systemu od pełnej informacji dla gościa o możliwościach i cenach, ale też dodatkowych ofertach i atrakcjach.

Wycofanie się Gościa kończy proces. Ale zapytanie jest przez system zapamiętane i przygotowane do automatycznej analizy w tle. Kiedy dostrzeże jakąś regułę – np. że na dany termin otrzymujemy pięć razy więcej zapytań niż Goście robią rezerwacji, sygnalizuje to, bo być może da się coś zrobić, żeby poprawić ten współczynnik.

System hotellion może zostać wyposażony w funkcję samodzielnej, cyklicznej analizy niedoszłych rezerwacji (zapytań).  Sam też wtedy zwróci uwagę Revenue Managerowi na powtarzające się zapytania, terminy i życzenia.

Linki do szybkich płatności nowość

System hotellion, podążając za dobrymi doświadczeniami otaczających nas aplikacji, wyposażony został w mechanizm szybkich płatności stosowanych w przypadku rezerwacji, gdzie gość dla jej zagwarantowania proszony jest o wpłatę zaliczki.

Rezerwacje wstępne – płatności PayByLink

Hotele, które celem zagwarantowania pobytu proszą o wpłatę zaliczki na konto, muszą śledzić wpływ środków z takich operacji i  w większości ustalać ręcznie, czy rezerwacja została potwierdzona, czy też powinna zostać anulowana, gdyż termin wpłaty zaliczki minął.

Hotellion taki proces wykonuje automatycznie. W momencie tworzenia rezerwacji oczekującej na realizację płatności, zgodnie z określonymi w systemie warunkami (czytaj: „Warunki rezerwacji – umowy”), system tworzy dokument zbliżony do potwierdzenia rezerwacji i proponuje skorzystanie z linku do szybkich płatności (PayByLink) celem opłacenia właściwej kwoty.

Dokument wysłany jest mailem na adres osoby składającej rezerwację i zawiera informację do kiedy dany link będzie aktywny. Po opłaceniu system automatycznie oznacza rezerwację jako gwarantowaną płatnością i traktuje ją tak samo jak inne rezerwacje gwarantowane.

Jeśli termin płatności zostanie bezskutecznie przekroczony, system w obszarze powiadomień umieści informację, że rezerwacja prawdopodobnie nadaje się do anulowania, jednak tę operację pozostawiając osobie uprawnionej, by, być może, gościowi przypomnieć o przedpłacie.

System hotellion wspiera pozyskiwanie rezerwacji gwarantowanych poprzez wysłanie gościowi maila z dokumentem potwierdzającym możliwość zagwarantowania rezerwacji i udostępniając mu link do szybkich płatności (np. Przelewy24).

Prawidłowe zarządzanie depozytami

System hotellion, będący liderem w zakresie automatycznej współpracy z programem FK, uwzględnia zgodnie z prawem, specyfikę instytucji depozytu.

Depozyt czy przedpłata – rzecz w szczegółach

Depozyt to oddane przez gościa na przechowanie środki. Jeśli są prawidłowo obsłużone odpowiednimi dokumentami, są bardzo korzystnym dla hotelu portfelem finansowym, nie skutkującym naliczeniami fiskalnymi.

Przez zmiany w przepisach fiskalnych i wprowadzone restrykcje stracił na atrakcyjności, bo łatwo go pomylić z przedpłatą. Ale polskie prawo dopuszcza wykorzystanie depozytu – oczywiście przestrzegając przepisów prawa fiskalnego.

System hotellion potrafi prawidłowo zadbać o obsługę depozytu. Dba o wymagany komplet dokumentów i pozwala elastyczniej zarządzać zasobami finansowymi w hotelu.

System hotellion prawidłowo, zgodnie z obowiązującym prawem dba o depozyty gości, odróżniając je od przedpłat, co pozwala na swobodne ich wykorzystanie bez obawy o konflikt z prawem fiskalnym.