Optymalizacja wykorzystania obiektu. Tego jeszcze nie było!

System hotellion wyposażony został w Silnik optymalizacji przypisywania pokoi do rezerwacji. Koniec z wielokrotnym przebudowywaniem grafiku, żeby pozbyć się jednodniowych wakatów, koniec z pustymi pokojami mimo popytu.

Każdy menadżer w hotelu o dużej frekwencji to zna – staramy się nie dopuścić do powstania nieciągłości pobytu w pokoju. Ciągłe poprawianie grafiku, rezerwacje nowe i odwoływane, zmiany w życzeniach gości to jak układanka Tetris, w którą grają pracownicy hotelu.

Chcemy sprzedać pokój każdego dnia, a każda doba przerwy oddala nas od tego celu. Wysiłek włożony w to zadanie opłaca się, ale przy nieustającej zmienności zapisanych rezerwacji na dany okres – jak każda czynność powtarzalna męczy. Komputer się nie męczy. Może to zadanie wykonywać wiele razy dziennie i wykonuje.

Silnik optymalizacji – nie tylko ciągłość pobytu w pokoju

Można go modyfikować definiując inne cele przypisywania pokoi.

  • gdy jedna z części hotelu jest remontowana, można wydać polecenie optymalizacji przydzielania pokoi począwszy od najdalej leżących od remontu pokoi
  • do hotelu przyjeżdża dużo rodzin z małymi dziećmi? Optymalizacja może dostać polecenie przydzielania pokoi rezerwacjom z dziećmi w innym skrzydle niż pozostałym gościom
  • w sali balowej zaplanowane jest wesele? System dostanie polecenie rezerwacji pokoi dla gości weselnych bliżej sali balowej, a pozostałym gościom jak najdalej

Najwyższym jednak poziomem wykorzystania Silnika optymalizacji będzie Optymalizacja przychodu

To nie tylko o ilość rezerwacji i frekwencję nam chodzi, ale również o jakość rezerwacji. Mając zapełniony grafik, w większości wypadków odmówimy przyjęcia kolejnej rezerwacji mimo iż może ona być znacznie cenniejsza niż każda już przyjęta, z którą ona koliduje. Dobry menadżer spróbuje ‘pograć’ rezerwacjami w tym przypadku, ale znów – to praca manualna, więc narażona na pomyłki czy zmęczenie. Niemniej i tak staje się bezsilny, jeśli zablokowaliśmy sprzedaż internetową i nawet nie wiemy, że takie zapytanie miało miejsce i że mieliśmy możliwość powiększenia zarobku.