+48 32 279 22 50
I
Ikona z hotelami

Innowacyjność systemu hotellion na skalę światową

Najnowsza innowacja w zarządzaniu hotelami została potwierdzona! Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej na wniosek PMS Labs dokonał analizy systemu hotellion, wskazując na jego niekwestionowaną innowacyjność.

Ilustracja innowacyjności hotellion

Innowacja produktowa to wprowadzenie wyrobu lub usługi, która jest nowa lub znacząco udoskonalona w zakresie swoich cech lub zastosowań. Co to oznacza dla branży hotelarskiej? To przede wszystkim otwierające się nowe możliwości zarządzania.

Wyposażony w funkcje, które są wyjątkowe na rynku oraz dodatkowe, system hotellion zyskał uznanie ekspertów. Na podstawie analizy różnych systemów dostępnych na rynku, raportów branżowych, takich jak „2023 Hotel Management Software Buyer’s Guide”, oraz analizy baz patentowych, stwierdzono: żaden inny system na rynku nie posiada wszystkich funkcji, jakie oferuje hotellion.

Co wyróżnia ten system? Wyjątkowy algorytm optymalizacyjny, inteligentny system alarmów, alertów i ostrzeżeń, a także funkcja automatycznego księgowania operacji gospodarczych to tylko niektóre z zalet, które sprawiają, że hotellion jest innowacją na skalę światową. Dotychczas nieznane i niewykorzystane rozwiązania, które oferuje, pozwalają hotelom na nowy poziom zarządzania i efektywności.

W kontekście rosnącej konkurencji i zmieniających się potrzeb klientów, system hotellion otwiera nowe możliwości dla hotelarzy, zapewniając im przewagę na rynku. Czy to oznacza, że hotellion stanie się standardem branżowym? Czas pokaże, ale już teraz jest to krok w kierunku nowej ery zarządzania hotelami.

Poniżej przedstawiamy fragmenty Opinii o innowacyjności wydanej przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. System hotellion został wyposażony w funkcje, które są innowacyjne oraz funkcje uzupełniające.

 

Funkcje innowacyjne

 

Wielokryterialna optymalizacja rozmieszczenia gości w pokojach

Jednym z zasobów systemu jest zmapowany obiekt hotelowy. System dysponuje wszystkimi niezbędnymi informacjami na temat zasobów hotelowych, np. powierzchni pokoi, ich wyposażenia, usytuowania wzglądem otoczenia, itp. Operator nie określa w systemie, jak ma wyglądać rezerwacja. Wprowadza do niego jedynie życzenia gości. System, znając hotel, koreluje je i optymalizuje rezerwację. Pozwala to w taki sposób rozmieście gości, aby na przykład zredukować koszty ogrzewania i energii elektrycznej, czy umożliwić wykonywanie czynności naprawczych lub remontowych. Silnik optymalizacji, wbudowany w system, wyposażony został w funkcję celu. Celem jest ciągłość pobytu w 1 pokoju oraz np. optymalizacja przychodu, by nie eksploatować hotelu ponadmiarowo, a jednocześnie zapewnie stabilność zysku. System sugeruje, kiedy należy uruchamiać ofertę sprzedażową, czy też podjąć konkretne działania w odniesieniu do rezerwacji mało opłacalnych, aby umożliwić przyjęcie rezerwacji o wysokiej opłacalności. Automatycznie zleca personelowi wykonanie konwersji pokoi z double na twin i odwrotnie lub podniesienie ich standardu. Wskazuje takie pokoje do których można dodać 2, a nawet 3 dostawki. Dzięki funkcji optymalizacyjnej możliwe jest efektywne gospodarowanie profesjonalnym personelem hotelowym. Jest to szczeg61nie istotne w warunkach jego ograniczonej dostępności.

 

Dostosowywanie przydziału pokoi do potrzeb i preferencji gości z uwzględnieniem atrybutów pokoi

Życzenia klientów są dwojakiego rodzajów: żądania (brak spełnienia dyskwalifikuje obiekt z wyboru klienta, tzw. must have – są one ilustrowane przez niebieski wykrzyknik) oraz preferencje (nie dyskwalifikują obiektu; system będzie się starał się, by je spełnić, ale nie muszą być one spełnione – są one ilustrowane przez szary wykrzyknik). Operator zleca systemowi sprawdzenie, czy życzenia gościa są możliwe do spełnienia. System kojarzy je z dostępnymi zasobami hotelowymi i przekazuje informację, czy rezerwacja może być zrealizowana.

 

Wyszukiwarka All-in-One

Wprowadzono znaczące usprawnienie w porównaniu z wyszukiwarką Google, która eksploruje treści od pierwszej litery wyszukiwanego wyrazu. Wyszukiwarka hotellion nie jest wrażliwa na pierwszą literę. Analizuje ona ciąg znaków. Ponadto nie różnicuje ona imion i nazwisk, co jest pomocne w przypadku błędnej ich zamiany przy wprowadzaniu do kartotek.

 

System alarmów, alertów i ostrzeżeń

System generuje alerty o różnych priorytetach, np. „uwaga, grupa wyjeżdża, a nie rozliczyła się”(alert priorytetowy). Gdy na przykład klient wyjeżdża i zgłosił się rozliczyć się później, obsługa może przesunąć alert na późniejszą godzinę, ale nie może go usunąć. Aby było to możliwe, musi zostać zlikwidowana przyczyna wystąpienia alertu, czyli klient musi się rozliczyć. System włącza alerty przy przedpłatach, gdy np. nie została uregulowana I rata płatności, wskazując na ewentualną utratę finansową (czynnik ryzyka). Kolejną monitorowaną datą jest termin płatności kolejnej raty, np. 30 dni przed przyjazdem. Gdy pozostała część płatności ma nastąpić 14 dni po wyjeździe klienta, system nie alertuje w momencie jego wymeldowywania, tylko włącza alert gdy po 14 dniach płatność nie wpłynie (system detekcji ryzyka i wczesnego ostrzegania). System umożliwia wpisywanie notatek np. z ostrzeżeniami, które mają się pojawić w określonym momencie. Można je ukryć, ale nie znika ona trwale z systemu. W sytuacji gdy gość przybywa do obiektu wcześniej niż rozpoczyna się doba hotelowa i pragnie zająć pokój lub pozostawić w nim bagaże, to po spełnieniu warunku dostępności jego rezerwacja zostanie rozszerzona o tzw. „early check In” i system automatycznie doliczy należność do rachunku. W przypadku gdy klient chce pozostać w hotelu dłużej niż trwa doba hotelowa, system automatycznie dolicza mu tzw. late check out. Personel decyduje, czy te płatności wyegzekwować. System eksponuje więc zdarzenia, które generują korzyści dla obiektu i mogłyby zostać przeoczone przez personel. Innowacyjność stanowi samodzielne monitorowanie przez system zagrożeń, alertowanie/alarmowanie o ich wykryciu oraz podtrzymanie stanu alertu/alarmu do momentu ustania przyczyny jego wywołania. W konkurencyjnych systemach użytkownik ma możliwość ręcznego wyłączania alarmów.

 

Generowanie danych specjalnie przygotowanych do zasilania USALI

USALI jest standardem, który umożliwia porównywanie danych pomiędzy obiektami różnego typu. Składa się on z ujednoliconego systemu kont prezentujących informacje wykorzystywane w kontrolingu. Hotellion jest systemem sprzedażowym (przychodowym), a nie kosztowym, jak inne systemy dostępne na rynku. Przychody są dzielone, przy pomocy ustalonych reguł, w zależności od miejsc ich powstawania, np. hotel, gastro, spa, itd. Hotellion pozwala precyzyjnie rozdzielić przychody na części, które powinny pokryć poszczególne rodzaje kosztów, według miejsc ich powstawania. Rozlicza on zatem przychody zgodnie z precyzyjnie określonymi regułami, by skalkulować opłacalność poszczególnych usług.

 

Automatyczne księgowanie transakcji

System automatycznie księguje wszelkie operacje gospodarcze. Nie są więc wymagane żadne raporty księgowe. Rozpoznaje takie przedpłaty (przychody przyszłych okresów) i je rozlicza – przeksięguje z konta przychodów przyszłych okresów na konto przychodów bieżących (od których jest pobierany podatek). Robi to dokładnie w wymaganym przez prawo momencie, tj. w chwili zakończenia ostatniej przedpłaconej usługi.

 

Funkcje uzupełniające

 

Elastyczne zarządzanie kalendarzem cen

Ceny są budowane w oparciu o reguły. System tworzy cenniki na ich podstawie. Bazą jest wartość 100. Ceny pojedynczych rezerwacji odnoszą się do 100, (np. 125 lub 95). Ważne jest ustalenie właściwych proporcji pomiędzy cenami pokoi z uwzględnieniem prawidłowości występujących w wybranych okresach, np. weekendowym, wakacyjnym, świątecznym. Dodatkowo brany pod uwagę jest np. współczynnik wyrażający podwyższony standard lub np. odbywające się w okolicy eventy.

 

Integracja z innymi systemami i urządzeniami wykorzystywanymi w hotelach

Hotellion wykorzystuje standard komunikacyjny HTNG umożliwiający współpracę z innymi systemami lub urządzeniami peryferyjnymi. Dzięki temu jest rozwiązaniem elastycznym o wysokim potencjale operacyjnym.

 

Aplikacja mobilna hotellionWeb

System pozwala managerowi śledzić na swoim telefonie podstawowe parametry statystyczne i finansowe dotyczące obiektu. Służba pięter oraz służba techniczna ma możliwość sprawnego komunikowania się z recepcją. Goście, bez konieczności instalowania aplikacji, mają możliwość bezkontaktowej komunikacji z hotelem.

 

Trwałość technologiczna

Istotnym elementem systemu hotellion jest jego trwałość technologiczna. Hotellion jest elastyczny i akceptuje nowe technologie. Zaletą jego architektury jest modularność. Komunikacja pomiędzy modułami systemu, inaczej niż w przypadku innych rozwiązań, nie odbywa się przez bazę danych, tylko moduł do modułu, za pomocą interfejsu. Pozwala to na bezproblemową wymianę jakiegoś modułu na nowszy, bogatszy, stworzony w nowszej lub innej technologii. W przypadku pojawienia się na rynku nowego standardu, np. księgowego, nie jest konieczne dostosowywanie do niego całego systemu, tylko jednego z modułów. System jest więc kompatybilny z nowymi technologiami i pozwala na wykorzystywanie ich potencjału. To z kolei zapewnia jego trwałość.

Na podstawie analizy dostępnych systemów PMS, raportu branżowego „2023 Hotel Management Software Buyer’s Guide” przygotowanego przez Hotel-TechReport, analizy baz patentowych: polskiej i międzynarodowych, stwierdzono:

„Aktualnie nie istnieje informatyczny system zarządzania hotelem posiadający wszystkie z funkcji systemu hotellion. Funkcje tego systemu, wskazane (…) jako innowacyjne, posiadają istotne przewagi nad rozwiązaniami stosowanymi w systemach konkurencyjnych. Dotyczy to w szczególności unikalnego algorytmu optymalizacyjnego, inteligentnego systemu alarmów, alertów i ostrzeżeń oraz funkcji automatycznego księgowania operacji gospodarczych.

Wobec powyższego, system hotellion stanowi innowację w skali światowej, gdyż zastosowane w nim wybrane rozwiązania są nieznane i niestosowane dotychczas”.